Zaposlouchejte se Kay Pollak

31.01.2011 10:11

 Když tě prosím, abys mi naslouchal,

a ty mi začneš dávat dobré rady,

vůbec neděláš oč tě žádám.

Když tě prosím abys mi naslouchal,

a ty mi začneš vysvětlovat,proč se nemám cítit jak se cítím,

tak ve mě dusíš city.

Když tě prosím,aby mi naslouchal,

a ty si myslíš, že pro mě musíš něco udělat,

abys vyřešil mé problémy,

tak mě vlastně podvádíš, byť to zní podivně.

Možná je to vysvětlení, proč některým lidem pomáhá modlitba.

Protože Bůh je němý a neudílí nám dobré rady

ani se nesnaží uvést věci do pořádku.

Raději naslouchá a nechává nás, abychom se starali sami.

Takže buď tak hodný a jen mě poslouchej,

a pokud mi chceš něco říct, prosím chviličku vyčkej, až přijdeš na řadu.

A já ti slibuji, že tě také vyslechnu.

 

Tento text pochází z knihy ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ (KAY POLLAK), uvádí že tento text obdržel nepodepsaném dopise.